Hizkuntza aholkularitza

Hizkuntza aholkularitza Herri Administrazioan eta Erakunde pribatuetan

Zure erakundearen hizkuntza egoera aztertu eta hizkuntzak kudeatzeko estrategia bideratzen lagunduko dizugu, honako zerbitzu hauen bidez:

 • Erakundearen hizkuntza-egoeraren diagnostikoa.
 • Euskara planaren diseinua, jarraipena eta ebaluazioa.
 • Euskara zerbitzuaren kudeaketa eta hizkuntza aholkularitza iraunkorra.
 • Hizkuntza plangintzaren garapena BIKAIN ereduaren arabera.
 • Hizkuntza irizpide eta jarraibideen lanketa, ezarpena eta jarraipena.
 • Erakundeko langileen komunikazio azterketa eta trebakuntza.
 • Euskalduntze-alfabetatze eskaintzaren kudeaketa.
 • Erakundeak darabiltzan agirien berrikuspena eta hizkuntza egokitzapena.
 • Komunikazio plana.
 • Erakundearen estilo liburua.

Euskararen Erabilera sustatzeko ekimenak gizarte esparruetan

Aurrekoez gain, HORI-HORI SAk euskararen erabilera areagotzeko zerbitzuak eta laguntza teknikoa eskaintzen dizkie herri erakunde eta gizarte eragileei euskararen erabilera hainbat gizarte esparrutan areagotzeko, besteak beste:

 • Euskararen erabilera sustatzeko arloko plangintzak (merkataritza, kirola, arlo sozioekonomikoa…)
 • Plangintzako arduradunen hizkuntza lidergoa eta partaideen/langileen portaera eredugarriak lantzeko saioak (motibazio-saioak, hizkuntza-ohiturak aldatzeko saioak…)
 • Plangintzen xede-taldeetan (merkatariak, kirol-begiraleak, elkarteetako kideak…) eragiteko saioak eta horientzako aholkularitza iraunkorra.
 • Berbalagun ildoko egitasmoen kudeaketa.